Adatvédelmi tájékoztató

A Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ a gimnáziumi felvételire előkészítő, valamint az érettségire felkészítő ONLINE képzéseinek a nyújtása során szükségképpen megismeri a képzésekre jelentkező résztvevőknek, valamint a honlap felhasználóinak (adatvédelmi szakszóval élve az „érintetteknek”, a továbbiakban Érintettek) néhány, az alábbiakban konkrétan meghatározott személyes adatát.

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az adatkezelésünkkel az Érintettek személyes adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük. Az Érintettek adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatukkal, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. Ezen túlmenően az Érintettek személyes adataihoz kizárólag a felkészítő képzések megvalósításának ellenőrzésére feljogosított közhatalmi szervek számára nyújtunk hozzáférést az adatvédelemmel kapcsolatos törvényekben meghatározott esetekben.

A kiskorú Érintettek adatkezelése esetén a törvényes képviselőjük aláírása szükséges ahhoz, hogy a kiskorúak adatait a képzési szerződés végrehajtása érdekében tároljuk, kezeljük.

Garantáljuk, hogy a birtokunkba került adatait mind fizikailag, mind elektronikusan megfelelően és ésszerűen biztosítható biztonsági intézkedésekkel védjük (zárható helyiségek, tűzfal, védett szerverek, a felhasználók részére jelszavas belépés).

1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve:

Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ

Képviseletében eljár:

Gaál Nikolett Tímea egyéni vállalkozó

Székhelye:

1034 Budapest, Zápor u. 11. B. ép. III/2.

page1image2948544

Adószám:

page1image1652944

55657176-1-41

E-mail cím:

hello@gaiaoktatasikozpont.hu

page1image2939584

Web lap:

page1image2948992

page1image1656272

www.gaiaoktatasikozpont.hu

Levélcím:

1034 Budapest, Zápor u. 11. B. ép. III/2.

page1image3001072

Telefonszám:

06 70 466 7681

Adatfeldolgozás:

NetMasters Europe Kft. ActiveCampaign

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: GDPR)

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

3. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ szolgáltatásainak adatkezelései alapvetően önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Törvény által meghatározott esetekben (így például számla kiállítása) azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az alábbiakban felhívjuk a figyelmét.

3.1. Szolgáltatásaink teljesítéséhez kötődően kezelt adatok köre, és azok célja:

Kezelt adatok köre

page2image5027440

Adatkezelés célja

page2image1696208

Születési családi és utóneve:

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

page2image5028000

Anyja születési neve:

page2image1698288

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

page2image5028336

Születési helye és ideje:

page2image1700576

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Lakcíme:

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

page2image5029008

Értesítési címe (amennyiben eltér):

page2image1703280

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

page2image5029568

E-mail címe:

page2image3671056

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

page2image5029904

Mobiltelefon száma:

szerződés teljesítése,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Szülő, gondviselő neve: (18 év alatti jelentkező esetén)

szerződés teljesítése

page2image5030576

Szülő, gondviselő e-mail címe:(18 év alatti jelentkező esetén)

szerződés teljesítése

page2image5030912

Szülő, gondviselő telefonszáma:(18 év alatti jelentkező esetén)

szerződés teljesítése

számlázási adatok
(születési családi és utónév, lakcím/cég esetén cégnév, székhely, adószám)

számla kiállítása

 

Az adatkezelések jogalapja:

1) Az Önnel, mint Érintettel kötött képzési szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

2) Számlakiállításhoz szükséges személyes adatait (születési családi és utónév, lakcím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § alapján.

Az adatkezelés időtartama

1) A szerződés létesítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatait a szerződés megszűnésétől számított öt évig kezeljük, azután töröljük.

2) Számlakiállításhoz szükséges személyes adatait és számlák eredeti példányát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni, azután töröljük.

 

3.2. Online szolgáltatásaink teljesítéséhez (honlapunk használata, online oktatás) kötődően kezelt adatok köre, és azok célja:

Honlapunk (www.gaiaoktatasikozpont.hu) használata során bizonyos információk (így például IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése (pl. asztali számítógép, laptop telefon és egyéb technikai eszközök, a továbbiakban együttesen: számítástechnikai berendezések) illetve a www.gaiaoktatasikozpont.hu szerverei között. Szervereink üzemeltetését a NetMasters Europe Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel u. 5., adószám: 24812087-2- 09, Cg.: 09-09-025522, képviseli: Lászlók Tamás ügyvezető), mint adatfeldolgozó végzi, azonban az adatkezelő továbbra is a Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ marad.

Honlapunkon úgynevezett sütiket használunk, honlapunk felhasználóbarát optimalizálása érdekében. A sütik (angolul: cookies) olyan kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítástechnikai berendezésén helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a berendezésein, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja.

Tájékoztatjuk, hogy megtekintheti és kitörölheti a számítástechnikai berendezésein tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján keresztül.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a www.gaiaoktatasikozpont.hu és az Érintettek számítástechnikai berendezései között, a honlap kényelmes használatának, működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság- és stabilitás biztosítása, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ jogos érdeke, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja a honlapunk önkéntes megtekintése által az Ön önkéntes hozzájárulása (a GDPR 6 cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint).

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év. A fentebb részletezett, kezelt adatok (berendezés IP-címe stb.) tekintetében harmadik fél felé adattovábbítás nem történik.

3.3. Hírlevelek, promóciós levelek küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Gaia Természettudományi Oktató és Fejlesztő Központ hírlevél szolgáltatás útján a feliratkozók számára rendszeres tájékoztatást küld szolgáltatásairól, aktuális akcióiról, fontosabb híreiről, stb. A hírlevél szolgáltatáshoz az ActiveCampaign-t vesszük igénybe.

A feliratkozás során a felhasználó megadja a családi- és utónevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint választhat a gimnáziumi felvételire előkészítő, valamint az érettségire felkészítő tantárgy témakörök közül, végül a „Hírlevél feliratkozás” alatti jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a hírlevél szolgáltatás igénybe vételére. Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kíván több hírlevelet kapni a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. A leiratkozás egyben a felhasználó összes, a hírlevél küldésével összefüggően tárolt adatának törlését is jelenti.

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevél szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek a beazonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához. A kezelt adatok köre: családi- és utónév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásig tart. Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. A leiratkozás egyben a felhasználó összes, a hírlevél küldésével összefüggően tárolt adatának törlését is jelenti.

 

4. A személyes adataival kapcsolatos jogai az Érintettnek:

4.1 Az Érintett adataival kapcsolatos jogai az adatkezelőnél

Tájékoztatást kérhet az általunk Önről tárolt és feldolgozott személyes adatairól, valamint a jelen „Adatvédelmi tájékoztatóban” foglaltakról (az adatkezelésünk céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelőről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeiről stb.). Kérelmére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően -, soron kívül, de legkésőbb 15 napon belül az Önről kezelt személyes adatok másolatát és a felsorolt információkat díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátjuk elektronikus formában.

Kérheti a hibás, vagy megváltozott személyes adatainak kijavítását. Kérelmének díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül eleget teszünk, és erről Önt e- mail útján tájékoztatjuk.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogellenes kezelése miatt elrendelte.

Megtilthatja az adatkezelőnek a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést (hírlevelek, promóciós levelek küldését), ez a jogosultsága természetesen nincs kihatással a szolgáltatásaink igénybevételére.

Kérheti az általunk Önről tárolt és feldolgozott adatok kezelésének korlátozását (például a személyes adatai pontosságának vitatása esetén, vagy GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, hogy elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az Ön jogos indokaival szemben).

Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján, ez az általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél (üzletszerzési célból történő adatkezelés) esetére. A GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

Kérheti az Ön által nekünk megadott személyes adatokat „általánosan ismert, gépileg olvasható formátumban“. Ez lehetővé teszi, hogy Ön megkapja és újra felhasználja saját adatait saját céljaira a különböző szolgáltatások kapcsán (adathordozhatóságra vonatkozó jog). Így például ha Ön másik szolgáltatóra váltás mellett dönt, ez lehetővé teszi saját

adatainak egyszerű mozgatását, másolását és átvitelét a mi IT rendszereink és a másik rendszere között biztonságos csatornákon keresztül, anélkül, hogy a felhasználhatóságot érintené.

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban (e-mail) tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

4.2 Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

4.3 Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • –  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  • –  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  • –  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

4.4 Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

4.5 Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

Ha Ön nem elégedett az adatkezelő válaszával, eljárásával; vagy bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdése merülne fel, akkor segítségért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (honlap:www.naih.hu, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400).

 

4.6 Az Érintett bírósághoz fordulhat

Ön jogainak megsértése esetén akár bírósághoz is fordulhat. Az adatkezelő elleni per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.